Se & Upplev

Sevärdheter

Nya & Gamla kyrkan

Kaksikirkkoatalvella

Sibbo gamla och nya kyrka ligger endast några hundra meter från varandra och bildar tillsammans ett unikt kulturlandskap.

Sibbo gamla kyrka eller Sankt Sigfrids kyrka byggdes på 1450-talet. Den medeltida grå stenkyrkan är en mycket populär vigselkyrka och i kyrkan hålls sommartid också gudstjänster. Kyrkans planerare är inte känd. Arkitekturen skiljer sig från övriga medeltida stenkyrkor i Finland eftersom koret är treskeppigt, medan resten av kyrkan är tvåskeppigt. 

I den gamla kyrkan kan man fortfarande känna av medeltiden. I kyrksalen finns bland annat en skampall och i vapenhuset (förmaket) finns en fotstock. Väggarna och valven är dekorerade med målningar målade på 1400-talet av rödmylla och kimrök.

 Du kan bekanta dig med gamla kyrkan virtuellt i 360° på Sibbo församlings webbplats.

Den nya kyrkan, dvs. Sibbo kyrka, planerades av Theodor Decker och kyrkan som är byggd av rödtegel är i huvudsak i nygotisk stil. Kyrkan byggdes då det blev trångt i den gamla kyrkan på grund av att församlingen växte. Kyrkan invigdes år 1885. Kyrkan används av både den finska och den svenska församlingen i Sibbo.

 Du kan bekanta dig med nya kyrkan virtuellt i 360° på Sibbo församlings webbplats.


Gamla kyrkan:
Brobölevägen 68.
Webbplatsen

 
 
Nya kyrkan:
Kungsvägen 19
Webbplatsen
Öppen för besökare på beställning och under övriga tider då kyrkvaktmästaren är på plats.